07.04.2023

Wet Breyne in strijd met EU-regels?

Wet Breyne in strijd met EU-regels?

Nieuws 27 maart 2023

Europa heeft ons land op de vingers getikt, omdat het een onevenredige waarborgregeling hanteert voor erkende aannemers en niet-erkende aannemers onder de Woningbouwwet, ook bekend als de Wet Breyne. De Europese Commissie heeft intussen een procedure ingeleid wegens belemmering van het vrij verkeer van diensten. De kans bestaat dan ook dat er een aanpassing van de Wet Breyne zit aan te komen.

Waarborgregeling voor erkende aannemers

De Woningbouwwet schrijft voor dat de verkoper een waarborgt stelt ter bescherming van de koper indien de werken niet voltooid worden of niet deugdelijk worden uitgevoerd. De waarborg verschilt naargelang de bouwwerken door een erkend of niet-erkende aannemer worden uitgevoerd.[1]

[1] I.k.v. de Woningbouwwet is vereist dat de aannemer erkend is in de categorie D, voor ‘algemene aannemingen van bouwwerken’.

Niet-erkende aannemers moeten hetzij de voltooiing van het huis (een voltooiingswaarborg) waarborgen, hetzij de terugbetaling van de gestorte bedragen in geval van ontbinding van de overeenkomst (terugbetalingswaarborg). Deze waarborgregeling stemt overeen met 100% van de prijs van het gebouw.

Erkende aannemers daarentegen zijn niet verplicht de voltooiing of terugbetaling te garanderen, zij moeten een borg stellen die slechts 5 procent van de prijs van het gebouw bedraagt.

Het verschil in waarborgregeling is ingegeven door het vertrouwen dat de wetgever stelt in de erkende aannemers. De erkenning zou meer zekerheid bieden, onder meer op het vlak van solvabiliteit.

In strijd met Europese regelgeving
De Europese Commissie is van mening dat dit verschil in waarborgregeling in strijd is met de Europese dienstenrichtlijn en heeft een inbreukprocedure tegen België ingeleid.

Volgens Europa is de waarborgregeling onevenredig en beperkt ze de vrijheid van vestiging en dienstverlening. Buitenlandse aannemers en bedrijven die geen directe bouwactiviteiten verrichten, zoals vastgoedontwikkelaars, kunnen namelijk niet erkend worden en vallen zo onder de minder gunstige regeling die geldt voor niet-erkende aannemers.

Europa heeft in februari een ingebrekestelling gestuurd richting België, dat is de eerste stap van de inbreukprocedure. Ons land heeft twee maanden de tijd om hierop te reageren. Slaagt België er niet in om de Commissie te overtuigen, dan zal het stappen moeten zetten om de nationale wetgeving aan te passen aan het EU-recht.

Aanpassing in de maak?

De FOD Economie is de ingebrekestelling aan het bestuderen. De kans bestaat dat dit leidt tot een aanpassing van de Wet Breyne. De voorbije maanden zijn daarvoor ook op andere vlakken al denkpistes uitgewerkt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: www.cib.be/actua