Landmeter

Als beëdigd landmeter zijn wij gespecialiseerd in allerhande opmetingen voor uw vastgoedproject.

Interbusiness2 WAL8922

Opmetingen

 • 1. Grensbepalingen

  Na het ter plaatse opmeten van de bestaande toestand kan worden overgegaan tot het bepalen van de perceelgrenzen, hetgeen wordt uitgewerkt in een opmetingsplan. Indien dit gunstig is kan een PV van Afpaling worden opgesteld. Het perceel kan in sommige gevallen ook opgesplitst worden, wat zich vertaalt in een PV van Opsplitsing.
 • 2. Architecturale meting

  De bestaande toestand van de site wordt ingemeten volgends de wensen van de architect. Op die manier kan de architect zijn ontwerp baseren en/of toetsen aan de huidige situatie. Bovendien zijn architecturale metingen ideaal om allerhande vergunningsaanvragen te verduidelijken zoals, de vergunningen tot bouwen, verbouwen en slopen.
 • 3. Asbuilt meting

  Na de voltooiing van de werkzaamheden wordt de bestaande toestand van een wegenis/pand of site opgemeten en verwerkt tot een asbuiltplan. Daarop wordt het materiaalgebruik aangeduid en de respectievelijke oppervlaktes en lopende meters.
 • 4. Uitzetwerk

  Ontworpen constructies, assen en lijnen worden op de werf uitgezet. De punten worden vervolgens gematerialiseerd door middel van piketten of nagels op bruggen.
 • 5. Grondverzet

  Na het lopen van een hoogtenet ter plaatse kan het grondverzet worden berekend volgens de wensen van de klant. Dit tot nivellering van terreinen en het berekenen van cubages van gronden.

Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van de werken

Het proces verbaal omvat een gedetailleerde beschrijving van de onderzochte onroerende goederen samen met een nauwkeurige omschrijving van de voorkomende schade zoals, barstjes, kettingscheuren, vochtsporen of beschadigd schrijnwerk, die op het moment van het plaatsbezoek aanwezig zijn.

De plaatsbeschrijving vindt plaats vóór de aanvang van de werken alsook bij de afloop ervan. Het proces verbaal wordt tegensprekelijk opgesteld. Op die manier kan de eigenaar niet ten onrechte beweren dat de schade ontstaan zou zijn als gevolg van de nabije werken.

Zowel de bouwheer als de aanpalende eigenaars kunnen achteraf hun bevinding tijdig meedelen.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van de huur

Het Burgerlijk Wetboek "Art. 1730 §1" schrijft voor een plaatsbeschrijving op te stellen die tegensprekelijk is en voor een gezamenlijke rekening. De plaatsbeschrijving wordt het best opgesteld als het pand ongemeubeld is, op die manier zijn alle ruimtes goed zichtbaar.
Bovendien moet de plaatsbeschrijving geregistreerd worden alsook aan het schriftelijke huurcontract toegevoegd worden.
De expert wordt het best gezamenlijk aangesteld. Het onroerend goed wordt dan onderzocht in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. Beide partijen krijgen nadien de kans om hun bevindingen tijdig mee te delen.

Snel, accuraat en
volgens de hoogste standaarden.

Schattingen

Als beëdigd schatter staat de landmeter in als expert voor de correcte waardebepaling van residentiële gebouwen (villa's, appartementen en handelspanden) en gronden & industriële gebouwen (bedrijven).

Het bepalen van de waarde van een onroerend goed hangt af van verschillende factoren zoals, type, ligging, ouderdom, afmetingen en staat van het onroerend goed.

Via vergelijkingspunten van gelijksoortige gebouwen en gronden in dezelfde regio en in combinatie met een analytische methode resulteert dit in een correcte waardebepaling.

Schattingen kunnen aangevraagd worden voor:

 • Aankoop/verkoop van een woning
 • Nalatenschap
 • Schenkingen
 • Echtscheidingen
 • Inbreng in de vennootschap

Als erkend schatter staan we ook op de lijst van VLABEL.

Verkavelingen

Samen met u bekijken we de haalbaarheid van de verkaveling. Wij staan dus in voor de haalbaarheidsstudie, het ontwerp van de verkaveling, de opmaak van de stedenbouwkundige voorschriften en alles wat daarbij te kijken komt.

Tenslotte verzorgen wij ook de onderhandelingen met de stedenbouwkundige diensten en begeleiden we u graag tot op het moment van het verkrijgen van de verkavelingsvergunning.

Vertel ons waar u naar op zoek bent

Wij zijn er om u te helpen uw droomwoning te vinden of te verkopen.
Laat ons uw specifieke wensen, voorkeuren en vereisten weten, zodat we u kunnen bijstaan in uw zoektocht. Wij staan klaar om u te begeleiden en uw vastgoeddoelen te realiseren.

Contactwijze