Nieuws, Corona 04.03.2021

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector

Dit protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan een pand kan plaatsvinden, gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan (beschikbaar op de website van de FOD Waso) en de sectorgids voor de vastgoedsector die raadpleegbaar is op de website van de FOD Economie.

Garandeer ten allen tijde een strikte opvolging van deze basisregels tijdens het bezoek ! Het organiseren van niet-toegelaten activiteiten of het niet naleven van onderstaande maatregelen kan leiden tot onmiddellijke sluiting van de handelszaak en/of zware boetes

Bron afbeelding: BIV.be