03.05.2023

Meer duidelijkheid rond verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

Meer duidelijkheid rond verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

Nog tot het einde van dit jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6 procent voor de aankoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Maar wat zijn nu de voorwaarden en uitzonderingen? De FOD Financiën schept in een nieuwe rondzendbrief meer duidelijkheid.

Met het koninklijk besluit van 27/03/2022 werd in het koninklijk besluit nr. 20 van 20/07/1970 een nieuw artikel ingevoegd. Daarbij werd het verlaagde btw-tarief van 6% voor werken in onroerende staat met betrekking tot een privéwoning tijdelijk verruimd voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers, en van warmtepompen in, op, of nabij woningen van minder dan tien jaar oud.

Wat valt onder privéwoningen?

Als privéwoning gelden ook erkende verblijfsinrichtingen voor bejaarden, internaten, psychiatrische verzorgingstehuizen, etc. In geval van een gebouw voor gemengd gebruik (privé en professioneel) geldt de verlaging indien het privégebruik overwegend is en de installatie gebruikt wordt voor het geheel van de woning.

Gefactureerde bedragen tot en met 31 december 2023

De maatregel geldt wel enkel voor bedragen die zijn gefactureerd en opeisbaar geworden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023. Zij moeten gefactureerd zijn aan de eindverbruiker. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook de huurder, de vruchtgebruiker, of een ander persoon die een zakelijk recht of genotrecht op de woning bezit.

In geval van de eigenaar maakt het niet uit of hij de woning zelf bewoont, ze verhuurt, of ze als tweede verblijf aanwendt. Het moet wel gaan om een levering met plaatsing.

Uitzonderingen

Bij de verkoop van een woning met betreffende installaties geldt het lagere btw-tarief dus niet. Ook niet wanneer het een verkoop op plan betreft. Ook de loutere aankoop van de installatie, bijvoorbeeld tweedehands of als zelfbouwpakket, valt niet onder het verlaagde tarief.

Wanneer meerdere aannemers worden ingeschakeld, geldt het tijdelijk verlaagd btw-tarief enkel voor werken en onderdelen verstrekt door de installateur van de eigenlijke installatie. Werken en onderdelen die niet specifiek zijn aan de beoogde installatie komen ook niet in aanmerking.

(Bron: Circulaire 2023/C/45 betreffende het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor de levering met plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers en warmtepompen)
(Bron: www.cib.be/actua)